Kérdések-Válaszok

 1. 2017. januári változások

 

 • Hogyan változnak a díjköteles szakaszok?

2017. január 1-től kikerül a díjmentesen használható gyorsforgalmi utak közül az M85 autóút előző években nem díjköteles szakasza, valamint az M86 autóút, így az év elejétől ezeket a gyorsforgalmi utakat is csak e-matrica megváltásával lehet szabályszerűen használni.

A hatályos rendelet szerint az alábbi útszakaszok továbbra is díjmentesen vehetők igénybe:

          - az M0 autóút alábbi szakaszai:

               az 1. számú főút és az M5 autópálya közötti szakasz,

               az M4 autóút (4. számú autóút jelzés) és az M3 autópálya közötti szakasz,

               Megyeri híd (a 2. számú főút és a 11. számú főút közötti szakasz),

          - az M31 autópálya,

          - az M60 autópálya Pécs délnyugati elkerülő szakasza az 58. és 5826. számú utak között,

          - az M8 autópálya,

          - az M9 autóút 6. számú főút és az 51. számú főút közötti szakasza,

          - az M9 autóút (61. számú főút jelzés) Kaposvárt elkerülő szakasza, az M4 autóút (4. számú autóút jelzés) Vecsés-Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető út közötti szakasza.

További információ IDE kattintva érhető el, a díjköteles szakaszok térképe pedig ITT megtalálható.

 

 • Kerül bevezetésre új megyei matrica 2017. január 1-től?

Igen, 2017. január 1-től használható a Vas megyei e-matrica, amely az M86-os autóút díjkötelessé válásával kerül bevezetésre.

 

 • Változnak az árak és a díjkategóriák?

Nincsenek érdemi változások 2017. januártól az e-matricás rendszerben. Nem emelkednek az árak és nem kerülnek bevezetésre újabb díjkategóriák. A díjakkal és díjkategóriákkal kapcsolatban bővebb tájékoztatás IDE kattintva található.

 

 • Mikortól lehet megváltani a 2017-es éves országos és megyei matricákat?

A 2017-es évre vonatkozó éves országos jogosultságot és megyei matricákat előértékesítés keretében - 2016. évben először - már december 8-tól meg lehet váltani. A 2017. évi éves (országos és megyei) e-matricák érvényességi ideje 2017. január 1-én kezdődik és 2018. január 31-én éjfélig tart.

 

 • Meddig érvényesek a 2016-ban vásárolt e-matricák?

A 2016-os országos éves vagy megyei e-matricák 2017. január 31-ig érvényesek. A 2016-ban megváltott heti (10 napos) és havi jogosultságok természetesen átnyúlhatnak a következő évre, azaz például egy 2016. december 28-án vásárolt heti (10 napos) e-matrica 2017. január 6-án éjfélig, egy ugyanazon a napon vásárolt havi jogosultság 2017. január 28-ig érvényes.

 

 • Mire kell odafigyelni a vásárlás során?

A tipikus felhasználói tévesztések elkerülése érdekében a vásárlás során érdemes odafigyelni arra, hogy az e-matricát a megfelelő díjkategóriában váltsuk meg. Így a D1 kategóriába nem tartozó valamennyi személygépkocsira (7 főnél több utas szállítására alkalmas járművekre), a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsikra és a lakóautókra a D2 kategóriában kell megváltani az úthasználati jogosultságot, még akkor is, ha egyébként a D1 és D2 országos matricák ugyanannyiba kerülnek. A díjkategóriák a forgalmi engedélyben szereplő hatósági bejegyzések (J és S.1. mezők) alapján állapíthatók meg, az eligazodásban segít a nemzetiutdij.hu oldalon található táblázat is.

Vásárlás során, még az e-matrica kifizetése előtt a díjkategória mellett feltétlenül ellenőrizzük a rendszám, felségjelzés helyességét, és az érvényességi időt. Személyes vásárlás esetén az ügyfél aláírásával, internetes, ill. mobilról történő tranzakció során pedig elektronikus válaszüzenetében igazolja vissza az adatok helyességét.

A közlekedői és az útdíjfizetési szokásokkal kapcsolatban érdemes hangsúlyozni, hogy az e-matricát minden esetben előre, a díjköteles szakaszra való felhajtás előtt kell megváltani. Az akár néhány perccel később megváltott e-matrica jogosulatlan úthasználatnak minősül és pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után. Az ellenőrző kamerák az elhaladó autóról (rendszám alapján) azonnal megállapítják, rendelkezik-e érvényes e-matricával.

 

 •  Mikor kell megvásárolnom az e-matricát?

Az úthasználati jogosultságot (e-matricát) mindig a díjköteles útszakaszra történő felhajtás előtt kell megváltani. Az e-matrica megvásárlása nem jelent visszamenőleges jogos úthasználatot.Az érvényességi időtartamon belüli vásárlás esetén az érvényesség kezdete minden esetben a vásárlás időpontja. Amennyiben rendelkezett e-matricával, és pótdíjat kapott, ellenőrizze a szelvényén található érvényességi adatokat.

 

 • Meddig kell megtartani az ellenőrző szelvényt/nyugtázó üzenetet?

A vásárlás után kapott ellenőrző szelvényt, illetve nyugtázó üzenetet az e-matrica érvényességének utolsó napjától számított 2 évig szükséges megőrizni.  

 

 • Hogyan tudhatom meg, hogy van-e érvényes matricám, ha a szelvényt nem találom.

Az e-matrica pillanatnyi érvényességéről tájékoztatást nyújtunk telefonos, személyes ügyfélszolgálatainkon, és e-mailben az ugyfel@nemzetiutdij.hu címen.

 

 • Milyen kedvezmények vonatkoznak januártól a nagycsaládosokra és mozgáskorlátozottakra?

A korábbi gyakorlatnak megfelelően 2017. január 1-től is előzetes bejelentést követően (!) a nagycsaládosok és mozgáskorlátozottak kedvezményesen, már az e-matrica megváltása során jogosultak a D2 kategóriába tartozó gépjárműre D1 kategóriában e-matricát váltani. További részletes információ ITT található.

 

 • Mi a nagycsaládosok és mozgáskorlátozottak kedvezményes e-matrica vásárlásának feltétele?

A kedvezményes e-matrica vásárlás feltétele, hogy a D2 díjkategóriába tartozó gépjármű üzembentartója legalább 4 gyermek után családi pótlékban részesülő személy, ill. a mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkező személy, vagy annak hozzátartozója (vele egy háztartásban élő) legyen. Az üzembentartó a jogosultságát megalapozó adatokat tartalmazó bejelentését előzetesen a közlekedési igazgatási hatóság mentességi nyilvántartásába kell megtennie. Fontos, hogy a bejelentésről az üzembentartónak kell gondoskodnia, és a kedvezményes (D2 helyett D1 díjkategóriájú) e-matricát csak ezt követően jogosult megváltani. További részletes információ ITT található.

 

 • Előzetes bejelentés nélkül igénybe lehet-e venni a kedvezményes e-matrica vásárlási lehetőséget?

Nem. A nagycsaládosok és mozgáskorlátozottak kedvezményes e-matrica vásárlásához kiemelten fontos, hogy az üzembentartó előzetesen bejelentse a jogosultságát megalapozó adatokat a közlekedési igazgatási hatóság felé. Így kerülhet be a mentességi nyilvántartásába, ami feljogosítja a kedvezményes (D2 helyett D1 kategóriájú) e-matrica vásárlásra. Tehát az arra jogosultak a közlekedési igazgatási hatóságnál tett bejelentés alapján, a nyilvántartásba vételt követően válnak jogosulttá a díjkedvezmény matricavásárlás előtti igénybevételére.

Amennyiben az érintett autós nem jelenti be előzetesen erre vonatkozó igényét, de a D2 kategóriába sorolt járművére D1-es e-matricával közlekedik a díjköteles úthálózaton, majd később kezdeményezi a nyilvántartásba vételét, úgy az azt megelőző közlekedése a D1 díjkategóriában jogosulatlan úthasználatnak minősül, és pótdíjfizetési felszólítást vonhat maga után. További részletes információ ITT található.

 

 • Meddig érvényes a közlekedési igazgatási hatóság mentességi nyilvántartásba vétele esetén a kedvezmény igénybevételének jogosultsága?

A nagycsaládosok számára a kedvezmény igénybevételének jogosultsága a nyilvántartásba vételt követő év január 31. napjáig érvényes, az e-matricák a díjrendeletben meghatározott érvényességi idővel (heti-10 napos, havi, éves) használhatók fel. Vagyis, a kedvezményes e-matrica vásárláshoz szükséges bejelentést évente meg kell újítani.

A mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezők esetében nincs szükség a bejelentés megújítására. A jogosultság a parkolási igazolvány visszavonásával és a jogosultság nyilvántartásból történő törlésével szűnik meg. További részletes információ ITT található.

 

 • A nagycsaládosok és mozgáskorlátozottak kedvezményével megvásárolt e-matricával közlekedve kell-e fizetni az utánfutó vontatása esetén?

Amennyiben a kedvezményre jogosult D2 gépjármű utánfutót vontat, az U kategóriába tartozó vontatmányra a jogosultságot külön meg kell váltani. További részletes információ ITT található.

 

 1. Díjkategóriák

 

 • Milyen járműtípusokra lehet megyei matricát váltani?

A megyei matrica a D1, D2, B2 és U díjkategóriákban érhető el. A D1 kategóriába tartozó személyautók, valamint a D2 és B2 kategóriába tartozó járművekhez kapcsolt, U kategóriába tartozó vontatmányok (utánfutó) esetében az e-matrica 5 ezer forintba kerül. A hétnél több személy szállítására is alkalmas, D2 kategóriába tartozó gépjárművekre (pl.: kisbuszokra, lakóautókra és haszongépjárművekre) évi 10 ezer forintért vásárolható azonos tartalmú úthasználati jogosultság. A B2 kategóriába tartozó autóbuszok megyei matricája 20 ezer forintba kerül.

Az e-matrica díjtáblázat honlapunkon ITT elérhető.

 

 • Van-e megyei matrica motorokra?

A motorokra a D1 díjkategóriában lehet megyei jogosultságot váltani. Emellett a motorkerékpárosok a számukra elérhető kedvezményes, 1470 forintos heti (10 napos) matrica megvásárlásával is fizethetnek az úthasználatért.

 

 • A személygépjárművel vontatott utánfutóra is külön kell fizetni?

Amennyiben a gépjármű a D1 kategóriába tartozik, úgy a vontatmányra nem kell külön e-matricát váltani. A D2 vagy B2 kategóriába tartozó járművekkel vontatott utánfutó után az U kategóriában külön kell jogosultságot váltani az utánfutó rendszámára.

 

 • Ha egy 9 személyes gépjárműben csak 7-en ülnek, akkor is D2 jogosultságot kell vásárolni?

Igen. A D2 kategóriába történő sorolás nem a ténylegesen szállított személyek száma vagy az utazás célja szerint, hanem a forgalmi engedélyben szereplő adatok alapján történik. A forgalmi engedélyben szereplő hatósági jelzések és a díjkategóriák összehasonlítására szolgál az ITT elérhető táblázat.

 

 • Egy 9 személyes gépjárművel utánfutót húzok. Milyen e-matricát kell váltanom?

Ez a gépjármű a D2 kategóriába sorolandó, amely mellé az utánfutóra külön szükséges U kategóriájú jogosultságot váltani, az utánfutó rendszámára.

 

 • Az autóbuszok átkerültek a HU-GO rendszerbe?

Nem, az autóbuszok az e-matricás díjfizetési rendszerben a B2 kategóriába tartoznak. Számukra a 10 napos, havi és éves (országos jogosultságot biztosító) e-matrica ára nem változott. Az éves megyei matrica B2 kategóriában 20 ezer forint megyénként. Az autóbusz vontatmánya után az U kategória díjait kell megfizetni.

 

 • A forgalmi engedély alapján honnan lehet tudni, melyik díjkategóriába tartozik a jármű?

Az úthasználati jogosultság gépjárműhöz kötött adatait (forgalmi rendszám, a gépjármű és a vontatmány megengedett legnagyobb össztömegének értékét) a forgalmi engedélyben szereplő hatósági bejegyzésnek megfelelően kell megadni. A forgalmi engedélyben (a „J” mezőben) található kódolásról és az egyes díjkategóriákról ITT tud tájékozódni.

A járműben szállítható személyek számát a forgalmi engedélyben szereplő hatósági bejegyzés (S.1. – ülések száma vezetővel) és nem a járműben aktuálisan látható ülések száma alapján kell megállapítani. A D2 és B2 kategóriába tartozó járművek esetében - amennyiben vontatást végeznek - az utánfutóra (pótkocsira) külön U kategóriás e-matrica megváltása szükséges, a pótkocsi forgalmi rendszámára. 

 

 1. Díjköteles úthálózat

 

 • Milyen utakra érvényesek a megyei matricák? 

A díjköteles hálózat megismerésében az országos és megyei térképek segítenek eligazodni, ezeknek köszönhetően az autósok felmérhetik, mely útszakaszokon jogosultak egy adott megyei matricát használni.

Az egyes megyékre vonatkozó térképek a megye közigazgatási határán belül húzódó gyorsforgalmi úthálózatot ábrázolják. A díjköteles gyorsforgalmi utakat minden esetben piros vonal jelzi, a díjfizetés nélkül használhatóakat pedig zöld. A térképeken feltüntetésre kerültek azok a csomópontok, ameddig az adott megyei matricával a díjköteles úthálózat használható. Az adott megye gyorsforgalmi úthálózatát az ennek használatára jogosító e-matricával a következő megyében található első csomópontig  lehet jogszerűen használni. Ezt követően a gyorsforgalmi úthálózat igénybe vétele kizárólag a szomszédos megyére érvényes matricával, vagy a teljes úthálózat használatára jogosító hagyományos időalapú (pl. heti-10 napos jogosultság) termék birtokában lehetséges. 

 

 • Mi történik, ha tévedésből átlépek egy megyehatárt, ahova nincs éves megyei matricám?

Az adott megye gyorsforgalmi úthálózatát az annak használatára jogosító e-matricával a következő megyében található első csomópontig  lehet jogszerűen használni. Ezt követően a gyorsforgalmi úthálózat igénybe vétele kizárólag az érintett szomszédos megyére érvényes matricával, vagy a teljes úthálózat használatára jogosító hagyományos időalapú (pl. heti-10 napos jogosultság) termék birtokában lehetséges. Ennek hiányában jogosulatlan úthasználat történhet, amely pótdíjfizetési kötelezettséget vonhat maga után.

 

 • Pontosan mely szakaszok díjmentesek?

2017. január 1-től néhány kivétellel a teljes gyorsforgalmi hálózat (tehát az M betűvel és sorszámmal jelölt utak) mindegyikének használata díjköteles.

A következő szakaszok használhatók díjmentesen:

          - az M0 autóút alábbi szakaszai:

               az 1. számú főút és az M5 autópálya közötti szakasz,

               az M4 autóút (4. számú autóút jelzés) és az M3 autópálya közötti szakasz,

               Megyeri híd (a 2. számú főút és a 11. számú főút közötti szakasz),

          - az M31 autópálya,

          - az M60 autópálya Pécs délnyugati elkerülő szakasza az 58. és 5826. számú utak között,

          - az M8 autópálya,

          - az M9 autóút 6. számú főút és az 51. számú főút közötti szakasza,

          - az M9 autóút (61. számú főút jelzés) Kaposvárt elkerülő szakasza, az M4 autóút (4. számú autóút jelzés) Vecsés-Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető út közötti szakasza.

 

 • Milyen megyei matricával használhatók a megyehatáron található autópálya-csomópontok?

A megyei matrica hatálya a megye közigazgatási határán túl a megyét követő első csomópontig érvényes. Az eligazodásban segítenek a megyei térképek, valamint táblázatos formában a díjrendelet 2. számú melléklete.

 

 • Kell-e külön matricát vásárolni, ha a főváros közigazgatási határán belüli autópályát használjuk? 

Nem, nincsen sem Budapestre, sem más megyei jogú városra érvényes matrica. A főváros közigazgatási határán belüli (de külterületi) autópályák, autóutak (pl. M0, M3, M5, M6 egyes szakaszai) a Pest megyére szóló jogosultsággal használhatóak. 

 

 • Az M1/M7 bevezető szakaszán található bevásárlóközpontokhoz csak matricával lehet eljutni? 

Igen, ha azokat autópályán közelítik meg. A Pest megyei matrica használatával azonban nemcsak ezek a szakaszok, hanem a megyei hálózat minden eleme használható. 

 

 • Az M0 autóút Megyeri hidat érintő szakasza mettől meddig díjmentes?  

Az M0 autóút Megyeri hidat érintő szakasza a 11. számú főúttól a 2. számú főútig (a közúti táblázás szerinti 75-ös, Dunakeszi-Újpest lehajtóig) díjmentes. 

 

 • Az M0 autóúton közlekedve a Megyeri hídról melyik csomópontnál lehet lejönni díjfizetés nélkül?

Az M0 autóút Megyeri hidat érintő szakasza a 11. számú főúttól a pesti oldalon az első lehetséges lehajtóig, azaz a 2. számú főútig (Dunakeszi-Újpest lehajtó, a táblázás szerinti 75-ös) díjmentes. 

 

 • A 4-es útnak melyik szakasza fizetős? 

Az M4 autóút (4. sz. főút) Vecsés és Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető út közötti szakasza (19+550 km szelvény és 20+518 km szelvény közti szakasz) díjmentesen használható a repülőtér megközelíthetősége érdekében. Azonban az M4 autóút (4. számú főút jelzés)  Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető út és az Üllő – Gyömrő (4603 j. út) csomópont (20+518 km szelvény és 29+160 km szelvény) közötti szakasza már csak díj ellenében használható.

 

 • A NÚSZ ügyfélszolgálatai megközelíthetők díjmentesen használható útakon keresztül is?

Bár a legegyszerűbb valóban a díjköteles útszakaszon való megközelítés, Társaságunk minden ügyfélszolgálatához el lehet jutni díjmentesen használható útszakaszokon is.

 

 • A főpályával párhuzamos gyűjtő-elosztó pályán is fizetni kell? 

A gyűjtő-elosztó pálya az autópálya csomópont részét képezi. A csomóponti ágak pedig díjmentesek. A díjfizetési kötelezettség a főpályára vonatkozik. 

Ilyen értelemben például a M35-ös autópálya Debrecen környéki szakaszának Kishegyesi út csomópontot – 33. sz. főút csomópontot – 354. sz. főút csomópontot érintő gyűjtő-elosztó pályája díjmentesen használható, de fontos, hogy az az autós, aki ráhajt a főpályára, már rendelkezzen érvényes e-matricával. 

Ugyanez a helyzet az M5 autópálya fővárosi kivezető szakaszán, ahol a bevásárlóközpontok a gyűjtő-elosztó pályán keresztül díjmentesen megközelíthetők a belváros felől, és onnan visszafelé a gyűjtő-elosztó pályán közlekedve díjmentesen elérhető a belváros. A főpályára hajtva azonban rendelkezni kell érvényes e-matricával. 

 

 • Az M7-es autópályán haladva a Veszprém megyei matricát is meg kell venni azért a rövid szakaszért? 

Az adott megye gyorsforgalmi úthálózatát az ennek használatára jogosító e-matricával a következő megyében található első csomópontig  lehet jogszerűen használni. Az eligazodásban segítenek a megyei térképek, valamint táblázatos formában a díjrendelet 2. számú melléklete.

Így az M7-es autópálya rövid, Veszprém megyei szakasza a szomszédos Fejér vagy Somogy megyei matricákkal vehető igénybe. Továbbra is megváltható azonban a Veszprém megyei matrica, mely a Polgárdi (80-as számú) és Siófok kelet (98-as számú) csomópontja között jogosít fel az M7 autópálya használatára.

 

 • Az M5 autópálya a röszkei határállomásig fizetős?

Az M5 autópálya egészen az országhatárig (a röszkei határállomásig), a belépő oldalon a határponttól fizetős. Az országhatáron és közvetlen közelében található viszonteladói értékesítési pontokon lehetőség van minden típusú e-matrica megváltására.

Az autósok szemszögéből nézve az a legfontosabb tudnivaló, hogy az autópálya vagy autóút tábla egyben a díjköteles szakasz kezdetét is jelzi. 

 

 1. Matrica típusok és vásárlás 

 

 • A megyei matrica csak a járműtulajdonos vagy üzemeltető bejelentett lakóhelye szerinti megyére váltható? 

Nem, egy rendszámra minden korlátozás vagy megkötés nélkül bármely megyére vásárolható megyei matrica, az utazási igények, szokások szerint akár többre is. Az e-matricás rendszerben közlekedőként tetszőleges számú megyére lehet jogosultságot váltani. 

 

 • Milyen időtávra érvényes a megyei matrica? 

Az országos éves matricához hasonlóan a megyei matrica érvényessége  a vásárlás időpontjától a következő év január 31-én éjfélig tart.

 

 • Érdemes lehet év közben is megyei matricát váltani?

Míg az éves országos matricák zömét januárban adjuk el, a megyei matricát annak rendkívül kedvező ára miatt érdemes lehet az év későbbi szakaszában is megvásárolni. Az úthasználati jogosultság azonban minden esetben a következő év január végéig van érvényben.

 

 • Hol és mikortól vásárolható meg a megyei matrica? 

Az e-matricákat Társaságunk saját értékesítési pontjain (Rajka, Hegyeshalom), 18 ügyfélszolgálati irodájában, saját elektronikus értékesítési felületén, az ematrica.nemzetiutdij.hu oldalon, és viszonteladó partnereinél (pl.: benzinkutakon, utazási irodákban), valamint a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. saját felületein - applikáción keresztül és weben, a társaság e-matricát értékesítő viszonteladóinál és azok felületein (SMS, applikáció, webes felületen) is meg lehet vásárolni bármely megyére (Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megye kivételével, ahol nincs díjköteles gyorsforgalmi hálózat). 

A megyei e-matricát az éves országos úthasználati jogosultsággal együtt elővásárlás keretében - 2016. évben először - már december 8-tól meg lehet váltani. A 2017. évi éves (országos és megyei) e-matricák érvényességi ideje 2017. január 1-én kezdődik és 2018. január 31-én éjfélig tart.

 

 • A korábbi megszokott, országos jogosultságot biztosító e-matrica mellé kell megváltanom a megyei matricá(ka)t?

Nem. A korábban megszokott, időalapú matricák mellé az érvényességi idő figyelembevételével már nem kell egyéb jogosultságot vásárolni. Ugyanakkor az úthasználati szokások függvényében a megyei matricák a korábbinál kedvezőbb áron egész évben lehetővé teszik a közlekedést az adott megye díjköteles úthálózatán. Aki megyei matricával rendelkezik, de például nyaralás alkalmával más megyék autópályáit szeretné igénybe venni, heti (10 napos) vagy havi e-matrica vásárlásával válthatja meg a jogosultságot. 

 

 • Meddig érvényesek a 2016-ban megváltott e-matricák? 

A 2017. január 1. előtt megváltott heti-10 napos és havi matricák a lejárat időpontjáig, a 2016. évre váltott országos és megyei éves jogosultság pedig 2017. január 31-ig használható szabályszerűen a vásárláskor érvényes díjkategóriára. 

 

 • Mennyivel olcsóbb megoldást jelent a megyei matrica az autósok számára? 

Az alábbi adatokból kiderül például, hogy a négy megyei matricát váltók számára a megyei matrica lehetősége közel 23 ezer forintos megtakarítást jelent az éves országos matricához képest. Ha a rendszeres útiránytól eltérő autópályát is használnának, akár további hét heti (10 napos) vagy 4 havi matrica váltásával is jobban járnak a jelenlegi kínálat mellett. 

A megyei matricák bevezetéséből származó megtakarítás*

Éves országos matrica ára (forint)

Rendszeres úthasználattal érintett megyék száma

Megyei matricák költsége (forint)

Megtakarítás (forint)

Megtakarításból vásárolható heti matricák** száma

Megtakarításból vásárolható havi matricák** száma

42980

1

5000

37980

12

7

42980

2

10000

32980

11

6

42980

3

15000

27980

9

5

42980

4

20000

22980

7

4

42980

5

25000

17980

6

3

42980

6

30000

12980

4

2

42980

7

35000

7980

2

1

42980

8

40000

2980

1

0

* a D1 díjkategóriában (személyautók)

** a heti (10 napos) matricák ára 2975 forint

***a havi matricák ára 4780 forint

 

 1. Díjellenőrzés, pótdíjazás

 

 • Változik-e a pótdíj összege? 

Nem, az e-matricák árához hasonlóan pótdíjak összege sem emelkedik január elsejétől.

 

 • Az újonnan díjkötelessé vált szakaszokon milyen módszerekkel ellenőrzik az autósokat?

Az újonnan díjkötelessé vált szakaszokon egyrészt fix ellenőrző kapu, másrészt  mobil díjellenőrző autók és mobil ellenőrző csoportok is meghatározott vezénylési terv alapján végzik a díjellenőrzési tevékenységet. 

A szabályozás értelmében a díjköteles útszakaszra való felhajtáskor már rendelkezni kell érvényes úthasználati jogosultsággal. Egy adott útszakaszra egy érvényes jogosultsággal kell rendelkezni. Ez lehet időalapú (a már megszokott heti-10 napos, havi, éves) vagy területi alapú megyei matrica.

 

 • Mikortól szankcionálják az autósokat, akik nem használnak matricát?  

A díjköteles szakaszokra történő felhajtás előtt már rendelkezni kell érvényes jogosultsággal. Ez lehet a hagyományos időalapú matrica (heti-10 napos, havi vagy éves) vagy az új területi alapú megyei matrica. Ha valaki rendelkezik a hagyományos matricák bármelyikével, akkor már nem kell megyei matricát venni. Aki nem rendelkezik érvényes úthasználati jogosultsággal, az jogosulatlan úthasználatot követ el és pótdíjra számíthat. Az ellenőrzés folyamatos minden díjköteles gyorsforgalmi úton.